OFERTA BRK


Jesteśmy interdyscyplinarnym biurem projektowym działającym nieprzerwanie od 1972 roku. Od ponad czterech dekad budujemy na rynku pozycję silnego i sprawdzonego partnera w zakresie procesów inwestycyjnych wspierając naszych kontrahentów w dziedzinie architektury. Wielobranżowy zespół biura, działając w oparciu o rozszerzoną ofertę usług projektowych, zachował elastyczność w kontaktach z klientami.

BRK SOLUTIONS

Obecnie stan zatrudnienia biura wynosi 25 osób, ze stałą tendencją wzrostową. W systemie organizacyjnym BRK Solutions funkcjonują specjalistyczne zespoły projektowe, współpracujemy również z fachowcami wszystkich branż z Polski i Europy.

BRK Solutions to wielopłaszczyznowy zakres obsługi procesów inwestycyjnych w dziedzinie architektury, na który składają się trzy zasadnicze procesy zarządzania projektem: Barefoot, Research, Kickoff.

BAREFOOT

Dbamy o zachowanie bezpośredniej relacji z miejscem. Rozważnie stawiamy kolejne kroki minimalizując ryzyko prowadzonych inwestycji. Prowadzimy ocenę możliwości realizacyjnych dla programu inwestycyjnego analizowanego w odniesieniu do specyfiki miejsca, polityki przestrzennej oraz uwarunkowań rynkowych. Prowadzimy nadzór nad realizacją inwestycji, gwarantujemy bieżący monitoring kosztów a nawet aktywne uczestnictwo w procesie komercjalizacji budynku.

RESEARCH

Tworzymy nowoczesną architekturę w oparciu o proces analizy uwarunkowań. Doświadczenie zdobyte w pracy planistycznej nauczyło nas jak czytać sygnały płynące z otoczenia. Dzięki analizie czynności projektowych tworzymy ocenę zdolności zabudowy działki oraz możliwości wykorzystania planu miejscowego, weryfikujemy zgodność zamierzenia inwestycyjnego z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dokonujemy oceny zapotrzebowania obszaru w media, sieci i infrastrukturę komunikacyjną na wstępnym etapie planowania inwestycji poprzedzającym zakup działki.

KICKOFF

Szerokie spojrzenie i wielobranżowość biura gwarantuje naszym klientom pełen obraz środowiska inwestycyjnego. Dzięki analizie miękkich czynników inwestycji potrafimy w porę zdiagnozować niekorzystne tendencje środowiskowe, mogące wpłynąć na proces prowadzenia projektu oraz wydłużyć czas jego realizacji. Stymulujemy rozwój relacji typu B2B w oparciu szeroką bazę klientów biura. Budujemy stabilne podstawy dla rozwoju biznesu naszych klientów.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
 

KLIENCI


NAGRODY I CERTYFIKATY


Wyróżnienie w rankingu Diamenty Forbesa 2013 w kategorii firm o poziomie dochodów 5 – 50 mln. PLN w Województwie Małopolskim.

Certificate of Appreciation przyznany w 2000 roku przez The United States Agency for International Development and The Republic of Poland, podpisany przez Premiera RP Jerzego Buzka i J. Brady Andersona z U.S. Agency for International Development.

I Nagroda - Opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu pomiędzy pawilonami AGH C-3 i C-4 w rejonie ul. Czarnowiejskiej

I Nagroda w konkursie „Kraków mój dom" w kategorii architektura mieszkaniowa dla budynku mieszkalno-usługowy przy ul. Kamiennej 19 b zrealizowanego przez firmę Fronton Sp. Z o.o.

Zwycięzca konkursu architektonicznego „Kraków bez barier” 2015 dla Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

II Nagroda Równorzędna w konkursie studialnym „ul. Kopernika” na opracowanie koncepcji urbanistycznej obszaru Śródmieścia Krakowa zawartego w granicach ulicy Lubicz, Al. Powstania Warszawskiego, ulic Grzegórzeckiej, Wielopole i Westerplatte.

Nagroda III-go Stopnia w konkursie na opracowanie Koncepcji Konkursowej Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie.

Nagroda I-go Stopnia - Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki za opracowanie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zamościa - 1995

Nagroda I-go Stopnia - Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki za opracowanie założeń miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa - 1995

Nagroda I-go Stopnia - Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki, projektowania architektoniczno-budowlanego, budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych oraz gospodarki komunalnej za opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa - 1987