Architektura, i planowanie przestrzenne, kreując otoczenie - wpływają na jakość życia ludzi. Jesteśmy przekonani o wadze projektowania jako możliwości wpływania na przestrzeń w której żyjemy. Mamy świadomość odpowiedzialności ale
i możliwości pozytywnych zmian jakie daje projektowanie na każdym poziomie szczegółowości.
 lokalizacja BRK
BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A.

ul. Kordylewskiego 11, 31-547 Kraków
tel. centrala (0 12) 411 20 22
tel. sekretariat (0 12) 411 11 04
fax (0 12) 412 55 04

e-mail: brksa@brk.com.pl