BUDYNEK MIESZKALNY FRONTON, KRAKÓW


Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze. Lokalizację projektowanych budynków planuje się pomiędzy ważnymi w skali miasta szlakami komunikacyjnymi tj. Al. 29 Listopada, ul. Prądnicką, ul. Doktora Twardego. Bezpośrednie sąsiedztwo planowanego zespołu stanowi zabudowa o funkcji usługowej: siedziba Przedsiębiorstwa Budownictwa i Obrotu Towarowego Fronton Sp. z o.o. z zapleczem konferencyjnym i gastronomicznym.

Lokalizacja: ul. Kamienna
Projekt: 2009 rok


  POWRÓT